4.7 Fællesrum

Fællesrummet bliver i dagligdagen anvendt til forskellige funktioner (tumle/krea/rytmik m.m.). Derudover skal det også kunne anvendes til større samlinger af børn og voksne f.eks. til teaterforestillinger, julesamlinger og lign. Det kan være hensigtsmæssigt at lægge fællesrum og personalestue op ad hinanden og skabe mulighed for at sammenlægge de 2 funktioner i tilfælde af behov for mere plads. 15 I større institutioner skal der etableres funktionsopdelte områder til enkelte grupper. Området kan bruges til fysisk aktivitet, som værksted eller tjene som overgangsområde mellem ude og inde. De mindre fællesområder bør ligge i nær tilknytning til de enkelte grupper i institutionen, så fællesskabet i de mindre gruppeenheder bliver bevaret. Det er vigtigt at fællesarealet ikke bliver et gennemgangsrum, hvor ganglinjer gennemløber arealet på kryds og tværs, da det begrænser rummets anvendelsesmuligheder. Hvis fællesrummet har direkte adgang til udendørs lege-/opholdsarealer skal der beregnes plads til tørremåtte og skraberist. Her gælder samme krav som beskrevet ved indretning af indgang/vindfang

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *