Kommentator

En kommentator er en bruger, der ligger et sted mellem en almindelig bruger og en administrator. Kommentatoren kan rette i visse felter, sådan som designeren har bestemt det.

Tænk fx på kommentatoren som den der skriver referat af et møde – han/hun kan ikke ændre i dagsorden og fremlæggelse, men har adgang til referatfeltet.