Administrator

Administratoren – eller forfatteren – bestemmer hvad, der står i dokumenterne. Det kan være den, der laver en brugsanvisning, en arbejdspladsbrugsanvisning, en sikkerhedsforskrift, en mødedagsorden, en bygningstjekliste eller hvad I nu har brug for.

Når administratoren laver eller retter et dokument, kan han eller hun enten indlæse nye billeder og pdf filer eller benytte det, der allerede ligger i biblioteket.

Systemet er lavet så det er superlet at lave mange dokumenter, der minder om hinanden, fx brugsanvisninger til forskellige produkter: Man ændrer blot i titlen på et eksisterende dokument og så har man fået et nyt dokument, som er mage til det oprindelige bortset fra de steder hvor man foretager yderligere ændringer. I det aller fleste rubrikker kan man blot klikke “Næste” og så ændrer man blot de få steder, hvor det er nødvendigt.

Når administratoren opretter nye dokumenter helt fra begyndelsen, kan der vælges mellem de dokumenttyper, som designeren har stillet til rådighed. Administratoren har dog mulighed for at oprette forskellige stilarter, så man kan fx have forskellig baggrundsfarve eller skriftfarve på ens opbyggede dokumenter som hører til forskellige grupper: En stilart til hvert udvalg, til hver afdeling, til hver medarbejdergruppe eller hvad der nu måtte være relevant.