4.5 Puslerum/forrum/børnetoilet/børnebadeværelse

Der må ikke være direkte adgang mellem grupperum og puslerum. Adgang fra grupperum til puslerum kan foregå gennem forrum eller via gangareal eller garderobe. De 2 døre mellem grupperum og puslerum skal placeres tæt på hinanden.


Principskitse: puslerum og grupperum adskilt ved hjælp af gangareal. Facadeliggende vindue giver mulighed for naturlig ventilation. Puslerum tilpasses ved monteringen om det er til brug for en vuggestuegruppe eller børnehavegruppe. Der skal være visuel kontakt mellem puslerum og grupperum så personalet kan føl

ge med i grupperummet, samtidig med at de pusler. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal der, så vidt muligt, etableres mulighed for naturlig ventilation i puslerummet. Det kan enten være i form af ovenlys eller vinduer i facaden. Hvis vinduer placeres i facaden, skal de være børnesikrede. Hver pusleplads skal disponeres så der opnås et godt ergonomisk arbejdsmiljø. Toiletter skal være væghængte af hensyn til rengøring. Hvert toilet skal indrettes med afskærmninger inkl. klemfri døre. Afskærmningerne skal være gode og robuste skillevægge. Højden på afskærmningen og døre skal være 1,4 m fra gulv til overkant. Der må være max. 89 mm frihøjde under skillevægge og døre. Døre skal åbne ud af og låse i døre skal nemt kunne åbnes udefra. Omkring børnetoilettet skal der være plads til voksenhjælp og til at rengøring kan foregå uhindret. Puslebordet skal have bruseslange, så barnet kan bruses i håndvasken eller på gulvet over gulvafløbet. Puslerum i børnehavegrupper indrettes ud fra nedenstående: • 1 stk puslebord pr. gruppe • 1 stk børnetoilet og 1 stk alm. toilet pr. gruppe, med fleksibel afskærmning toiletterne imellem. 14 • 2 stk vaskerender med tre vandhaner i hver pr. gruppe Puslerum til vuggestuegrupper indrettes ud fra nedenstående: • 2 stk pusleborde pr. gruppe • 2 stk børnetoiletter • 1 stk vaskerende med tre vandhaner pr. gruppe Da puslerum skal være fleksible, kan pladsen til det ekstra puslebord, som der skal være forberedt for ved anvendelse til vuggestue, med fordel anvendes til montering af den ekstra vaskerende, som der skal være ved anvendelse til børnehave. Hvis to grupperum placeres, så de kan dele et puslerum, kan der reduceres til installationer til kun tre pusleborde i stedet for fire. Der skal stadig indrettes med to toiletter pr. gruppe


Principskitse: adgang til puslerum gennem forrum. 2 grupper kan dele puslerum og forrum.

One Reply to “4.5 Puslerum/forrum/børnetoilet/børnebadeværelse”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *